Finanční leasing

Finanční leasing je forma leasingu, kterou znáte u leasingu automobilů. Je to jedna z nejvyužívanějších forem financování jak u fyzických tak i u právnických osob. Na rozdíl od operativního leasingu, u finančního leasingu po uplynutí pronájmu dochází k odkupu pronajaté věci.

V průběhu nájmu dochází k postupnému splácení ceny pronajaté věci a po jejím úplném splacení přechází vlastnické právo na nájemce. Leasingový vztah končí právě koupí najaté věci. Ukončením nájmu získává nájemce buď automatický přechod vlastnictví a nebo právo na uzavření kupní smlouvy.

Finanční leasing online

Koupě se ale také uskuteční pouze při splnění všech podmínek leasingové smlouvy. Finanční leasing má většinou dlouhodobější charakter a do nejméně 3 roky. Doba splácení finančního leasingu se odvíjí od doby odepisování dané věci podle daňových předpisů.

Hodnocení článku Finanční leasing: Top Články

Tagy: Leasing Prenecham Csob Bez Odstupneho Unicredit Automobilu Zpetny Operativni Viva 2009 Financni Dobu Kratsi

Překlepy: dinanční rinanční tinanční ginanční vinanční cinanční ffinanční inanční funanční fjnanční fknanční fonanční fiinanční fnanční fynanční fenanční fibanční fihanční fijanční fimanční finnanční fianční finqnční finwnční finsnční finynční finaanční finnční finenční finabční finahční finajční finamční finannční finační finanxní finandní finanfní finanvní financcní finanní finankní finančbí finančhí finančjí finančmí finančnní finančí finančnu finančnj finančnk finančno finančnii finančn finančny finančne


Vyhledávání:


Nejzajímavější: